برگرداندن انگشتر در قنوت نماز چه حکمی دارد؟

1 آبان 1395
332

برگرداندن انگشتر در قنوت نماز چه حکمی دارد؟

احکام شرعی در قالب عکس نوشته طبق فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازینظرتان را ارسال نمایید