تصویر نوشته های زیبا و آموزنده با موضوعات قرآنی با عنوان یک آیه یک درس

1 آبان 1395
689

تصویر نوشته های زیبا و آموزنده با موضوعات قرآنی با عنوان یک آیه یک درس

آیه 44 سوره اسراء درباره تسبیح عمومی تمام موجودات آسمانها و زمین

آیه 11 سوره قیامت درباره نداشتن راه فرار در قیامت و در محکمه عدل الهی

آیه 108 سوره نساء درباره شرم از دیگران و بی شرمی از خدا

آیه 149 سوره نساء درباره دین گزینشی از جانب گناهکاران

آیه 255 سوره بقره درباره مشاهده اعمال بندگان توسط خداوند

آیه 104 سوره کهف در مورد زیانکارترین مردم

آیه 10 سوره فاطر | چاه مکن بهر کسی

آیه 222 سوره بقره | خدا توبه کنندگان را دوست دارد | توبه کنندگان پاک می شوند

نظرتان را ارسال نمایید