چادر حجاب برای پاکان و نقاب برای فاسقان

1 آبان 1395
377

چادر حجاب برای پاکان و نقاب برای فاسقان

این دسته افراد بهانه‌ای به‌مراتب کلیشه‌ای را دستاویز قرار داده‌اند! آنان می‌گویند چادر نه‌تنها حجاب نیست بلکه نقاب است! برمی‌گردیم به مورد 3 که آنان می‌گفتند هر کس را در گور خودش می‌گذارند! حال پرسش ما از آنان این است که فسق و گناه پنهانی آنان به شما چه ارتباطی دارد؟! مگر شما بار گناه آنان را به دوش خواهید کشید؟! گذشته از این پرواضح است که فاسق چادری، این نماد (چادر) را چیز باارزشی یافته که عیوب اخلاقی خود را در پس پرده آن مخفی‌نموده، پس ما چرا از این نماد محافظ بهره نبریم؟! به‌دوراز این مباحث، ذکر مطلبی در اینجا مهم است که آن‌هم سنگینی بار گناه بدحجاب درهرحال است! در حدیث از امام رضا7است که حضرت فرمود: آن‌کس که گناه را نشر دهد مخذول و مطرود است و آن‌کس که گناه را پنهان مى‌دارد مشمول آمرزش الهى است.[1]

اگر بخواهیم ساده‌تر بیان کنیم خواهیم گفت: شخصی که چادری‌ست اما فاسق، آحاد جامعه را به گناه نمی‌آلاید اما در مقابل شخص بدحجاب، جمعیت بیشتری را در بزم گناه خود شریک می‌کند، پس می‌توان گفت فاسق باحجاب به‌مراتب بهتر از به‌اصطلاح مسلمان! بدحجاب است؛ باز اینجا همان بحث وظیفه است که ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. مسجدی را تصور کنید؛ هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید العیاذ بالله مسجد جای بدی‌ست، تفاوت در نوع بهره‌مندی از مسجد است، فردی در آن مشغول عبادت می‌شود و در مقابل شخص دیگری در صحن مسجد می‌خوابد! چادر هم به همین صورت است یعنی ماهیت چادر مثبت و قابل دفاع است حال اگر فردی از آن بد استفاده کرد دلیل بر این نیست که عده‌ای به این بهانه استفاده مفید از آن را رها کرده و خود و دیگران را توجیه نمایند! ذکر این مطلب ضروری‌ست که فرق است میان حجاب و عفاف که در مباحث آتی آن را بررسی کرده‌ایم.

منبع: کتاب مسلمان شناسنامه ای

جهت خرید کتاب اینجا کلیک کنید


[1] اصول کافى ج 2 باب ستر الذنوب. طبق نقل تفسیر نمونه ج 14 ص 401 ذیل آیات 17 تا 20 نورنظرتان را ارسال نمایید