فروشی

24 مهر 1395
95

فروشی

🛑 فروشی...

🆔 @saeidvatandoust1

✅ حتماً تو خیابون پشت شیشه بعضی از ماشینا دیدین نوشتن «فروشی»...
زیرشم شماره تلفن زده که اگه کسی طالب بود، تماس بگیره و معامله جوش بخوره...

🆔 @saeidvatandoust1

✅ تو مباحث آخرالزمان از دین فروشی روایات عجیب و هولناکی به چشم میخوره تا جایی که حفظ ایمان مثل نگه داشتن آتیش تو دست میمونه...

🆔 @saeidvatandoust1

✅ نگاهی به اطراف بندازید؛ کاسب، کارمند، مرد، زن... ببینید چند نفر مشغول «فروش» هستند؟!
اونایی که مسئول «فروش» هستن جای خود؛ فقط فروشنده رو ببینید... صبرکن برادر من! کجا؟ نگفتم بری فیلم «فروشنده» رو ببینی که... دندون رو جیگر بذار مطلب ادامه داره، اصلش مونده...

🆔 @saeidvatandoust1

✅ کاسبی که کم فروشی میکنه، کارمندی که از کار میزنه، معلمی که تفهیم درس نمیکنه، مادری که بچه خوب تربیت نمیکنه... این کم کاری ها به نوعی فروشندگی محسوب میشه...

🆔 @saeidvatandoust1

✅ بعضیا هدایت رو به گمراهی میفروشنُ(۱) بعضیا هم آخرت رو به دنیا(۲)...
بعضیا که دین و ایمانشون رو حراج کردن؛ خودشون تابلو هستن، فقط بیننده شمارشونُ نداره مثل بدحجابا؛ اینم که با شماره دادن حل میشه، درسته نخوردیم نون گندم ولی تو خیابون که دیدیم؛ اما اونایی که زیرابی میرن؛ برا اینکه مردم بدونن قیمت آخرتشون چنده، باید پلاکاردی بندازن گردنشونُ بنویسن «فروشی»

🆔 @saeidvatandoust1

۱. آیه ۱۶ سوره بقره
۲. آیه ۸۶ سوره بقره

🔹 برای پیوستن به کانال «سعید وطن دوست» روی لینک کلیک کنید 👇

https://t.me/joinchat/AAAAAER7QKYHYQ3TkRGXagنظرتان را ارسال نمایید