سخنی کوتاه و زیبا از شهید ابراهیم همت در قالب عکس نوشته

1 آبان 1395
478

سخنی کوتاه و زیبا از شهید ابراهیم همت در قالب عکس نوشته

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم...نظرتان را ارسال نمایید