چرا قرآن به عربی نازل شده؟ مگر این کتاب جهانی و برای تمام اقوام نیست؟

زبان یکی از ابزار برقراری ارتباط است که در پیشرفت تمدن بشری نقش بسزایی داشته است؛ چراکه سهولت در برقراری ارتباط و فهم مفاهیم کمک شایانی است برای مبادلات تجاری، سیاسی، فرهنگی، علمی و...

آیا همه چیز در قرآن آمده و قرآن به تنهایی برای سعادت بشر کفایت می کند؟

پس‌ازآنکه حقانیت و جایگاه والای کتاب مقدس مسلمین به اثبات رسید سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه آیا قرآن به‌تنهایی برنامه سعادت بشر را آورده است و آیا عمل به قرآن می‌تواند مسیر بندگی را هموار و رسیدن به قرب الهی را تسهیل نماید؟

ما که عرب نیستیم چرا باید قرآن را به عربی بخوانیم؟

بعد از پایان بهانه‌های بنی اسرائیلی پیرامون قرآن، این بار موضوع جدیدی مطرح می‌شود که البته تا حدودی منطقی است (البته به‌ظاهر و به‌زعم طراح سؤال) او می‌گوید چرا قرآن را به عربی بخوانیم؟ ما که عرب نیستیم؛ در ثانی وقتی عربی می‌خوانیم متوجه معنا و مفهوم آن نمی‌شویم!

خبرنامه