برزخ | فلسفه وجود برزخ | چرا بین دنیا و آخرت برزخ وجود دارد؟ | برزخ در قرآن

برزخ در لغت به معنی پرده و حائل است که بین دو چیز واقع می‌شود؛ به حسب اصطلاح، برزخ عالمی است که خدای عالم، بین دنیا و آخرت قرار داده که این دو به وصف خود باقی باشند؛ عالمی بین امور دنیوی و اخروی است

سرکشی اموات به خانواده | دیدار مردگان در برزخ | بهشت و جهنم برزخ کجاست؟ | آثار زیارت قبور

از آیات و روایات استفاده می‌شود که هرکس به قدر درجه‌ای که دارد به خانواده‌اش سر می‌زند؛ اموات مؤمن و کافر در شکل کبوتر لطیف، گنجشک و یا کوچکتر از آن به خانواده سر می‌زنند.(البته این نوعی تمثیل است؛ نه این­که مردم تصور کنند پرنده­ای که بر سر در خانه نشسته، اموات آنهاست)

خبرنامه