ترسیم مرگ | فلسفه وجودی مرگ چیست؟ | چرا می میریم و به برزخ منتقل می شویم؟

اولین قدمِ گام نهادن در مسیر معاد، مرگ است. «مورس مترلینگ» برنده جایز ادبی نوبل در 1913 درباره ضرورت شناخت مرگ می‌گوید: مرگ لازم ترین مسئله زندگی بشر است و باید آن را بشناسیم و به مقابله برخیزیم.[1] او همچنین می‌گوید:

انواع مرگ و اجل | اجل معلق چیست؟ | اجل مسمی چیست؟

بیچاره فرزند آدم! اجلش پنهان، بیماری‌هایش پوشیده، اعمالش همه نوشته شده، پشه‌ای او را آزار می‌دهد، جرعه‌ای گلوگیرش شده و او را از پای درمی‌آورد؛ و عرق کردنی او را بد بو می‌سازد.[1] و مرگی که او با آن غریبه بود، به همین سادگی فرامی‌رسد!

دلایل ترس از مرگ | چرا بیشتر مردم از مرگ می ترسند؟

ترس سه نوع است: 1.ترس مداوم 2.ترس هنگام مرگ 3.ترس لحظه‌ای.[1] مرگ از دید حضرت امیر7؛ یا مژده به نعمت ابدی است، یا اعلام عذاب ابدی است و یا اندوه و ناراحتی است و سرنوشت متوفی، ناشناخته و مبهم است، نمی‌داند از کدامین فِرَق است...[2]

تفاوت معاد باوری و ترک دنیا | معاد باوری به معنای انزوا و گوشه گیری نیست

باید دانست دنیا خانه نابود شدن، رنج بردن از دگرگونی‌ها و عبرت گرفتن است؛ و از نشانه‌های نابودی آن، آن‌که روزگار؛ کمان خود را به زه کرده، تیرش به خطا نمی‌رود و زخمش بهبودی ندارد؛ زنده را با تیر مرگ هدف قرار می‌دهد و تندرست را با بیماری از پا در می‌آورد و نجات یافته را به هلاکت می‌رساند.

ترس از خدا | چهار نوع عذاب الهی | آیا باور معاد و به یاد مرگ بودن به معنای ترک دنیاست؟

وقتی از امام حسین7سؤال شد چه بسیار از پروردگار خود ترسانی؟ فرمود که: از عذاب قیامت ایمن نیست مگر آن‌که در دنیا از خدا بترسد.[1] اندازه یقین این است که از چیزی جز خدا نترسی.[2] پیامبر خوبی‌ها می‌فرماید:

تفاوت دنیا دوستان و آخرت طلبان | آفات ثروت | آفات فقر

در واقع تفاوت دنیادوستان و آخرت‌طلبان را می‌توان در دو مفهوم شبیه به هم جستجو کرد؛ «قنا و غنا» قرآن در این مورد می‌فرماید: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى[1] و این‌که اوست که بى‌نیاز کرد و سرمایه باقى بخشید.

اثرات یاد مرگ | یکی از 3 نشانه عاقل

مردم در یاد کردن مرگ 3 دسته‌اند: 1.حریص و دل سپرده به لذت‌های دنیا؛ اما حریص از آن یاد نمی‌کند و اگر آن را به زبان آورد، برای آن است که بر دنیای خود تأسف خورده و به بدگویی از آن بپردازد؛ این نوع ذکر مرگ، او را از خداوند دورتر می‌کند.

تهیه کفن و نوشتن وصیت نامه | خیرات و صدقات جاریه

یکی از نشانه‌های آمادگی برای مرگ، تهیه کفن و وصیت است؛ مبادا شخص بترسد که اگر کفن خرید می‌میرد، مگر مرگ منتظر تهیه کفن است؟ چه خوب است انسان کفن خود را تهیه کند و هر روز بدان نظر افکند تا از یاد مرگ غافل نشود.[1] رحمت خدا نصیب کسی باد که ...دیده به معاد دوزد و هر لحظه در انتظار مرگ باشد و برای آخرت کوشا باشد.[2]

عالم احتضار | سکرات مرگ | سختی لحظه جان دادن

در آخرین ساعت‌های زندگی که انسان در آستانه‌ی مرگ قرار می‌گیرد و می‌خواهد وارد عالم دیگری شود، جذبه‌های مرگ کم‌کم او را فرامی‌گیرد و از شدت توجهش به دیگران کاسته می‌شود و بیش‌تر متوجه عالم درون خود و تمایلات قلبی و روحی‌اش می‌شود. این غرق در خود شدن و آثار مختلف آن را، در آستانه‌ی مرگ؛ «سکرات مرگ» یعنی «مستی‌های مرگ» و «غمرات مرگ» یعنی «گرداب‌ها و سختی‌های مرگ» می‌نامند که در لسان عامه به «جان کندن» و به حالت «احتضار افتادن» معروف است.[1]

خبرنامه